Ημερίδα – Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

 

22

 Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους που ήρθατε σ’ αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση την Κυριακή 20 Μαρτίου!!