ΙΣΟΤΙΜΗ δια νόμου η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

kratilos

×