ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Χειμερινά
 • Εντατικά Θερινά
 • Εντατικά Χειμερινά
 • Ιδιαίτερα μαθήματα

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των τεσσάρων (4) κύκλων σπουδών που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο για τον κάθε κύκλο μαθημάτων.

Που απευθύνεται το Πρόγραμμα

 • σε ακούοντες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την ΕΝΓ αλλά και σε άτομα με προβλήματα ακοής που δεν διαθέτουν την επαρκή γνώση της και επιθυμούν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους.
 • σε επαγγελματίες που θέλουν να βελτιώσουν το μορφωτικό τους επίπεδο και να αποκτήσουν επιπλέον εφόδια όπως δάσκαλοι, καθηγητές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί που ασχολούνται με άτομα με προβλήματα ακοής και επιθυμούν να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους.
 • σε διερμηνείς νοηματικής γλώσσας που επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους πάνω στην μεθοδολογία της διερμηνείας.
 • σε όποιον ενδιαφέρεται ν’ αποκτήσει επάρκεια στην ΕΝΓ η οποία απαιτείται από το Υπουργείο Παιδείας για πρόσληψη σε ΣΜΕΑ.

Στόχος του Προγράμματος

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους και αναπτύχθηκε με σκοπό να προωθήσει την εκμάθηση της ΕΝΓ και την απόκτηση επάρκειας από την Ο.Μ.Κ.Ε.
Οι βασικοί στόχοι είναι:

 • ο διαρκής εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών μονάδων σε εξοπλισμό, συστήματα λειτουργίας, μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης.
 • η αδιάλειπτη προσαρμογή στα νέα δεδομένα, προβλέποντας τις εξελίξεις στην αποτελεσματική διδασκαλία των νοηματικών γλωσσών.
 • η εξασφάλιση των ιδανικών προϋποθέσεων για την ποιοτική εκμάθηση της ΕΝΓ από τους μαθητές και τους σπουδαστές μας.

Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι ενδεικτική από 4 έως 8 μήνες, ενώ ο απαιτούμενος “χρόνος διδασκαλίας” εκτιμάται στις 120 ώρες για κάθε κύκλο μαθημάτων, όμως είναι ευνόητο ότι ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την ενασχόλησή του με το αντικείμενο, ανάλογα με το προηγούμενο γνωστικό του επίπεδο στην ΕΝΓ και την προσωπική ικανότητα αφομοίωσης γνώσεων ενδέχεται να ολοκληρώσει περισσότερους από ένα (1) κύκλο σπουδων σε λιγότερο διάστημα από το αναμενόμενο.

Κύκλοι Σπουδών Εκμάθησης ΕΝΓ

 • Εισαγωγή στην ελληνική νοηματική γλώσσα
 • Δομή και Λειτουργία της ΕΝΓ
 • Παραγωγή και Επεξεργασία του Λόγου
 • Τελειοποίηση των γνώσεων- επαφή με αυθεντικό λόγο

Τμήμα διερμηνέων

 • Εισαγωγή στη διερμηνεία της ΕΝΓ (τι είναι διερμηνεία, τι είναι μετάφραση)
 • Ο ρόλος του διερμηνέα στη σύγχρονη εποχή
 • Νοηματική και Διερμηνεία
 • Πρακτική εξάσκηση

Δωρεάν μαθήματα ΕΝΓ σε γονείς κωφών-βαρήκοων παιδιών

Η σχολή μας προσφέρει δωρεάν μαθήματα νοηματικής σε γονείς κωφών-βαρήκοων παιδιών, με σκοπό να τους βοηθήσει στην επικοινωνία με τα παιδιά τους και στην γρήγορη και άμεση επαφή μαζί τους.