Η ΣΧΟΛΗ

 

Καλωσήρθατε…

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΝΓ «ΚΡΑΤΥΛΟΣ» δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς με προβλήματα ακοής, με μητρική τους γλώσσα την νοηματική και με πολύχρονη παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Ιστορική Αναδρομή

Το κέντρο ΕΝΓ ιδρύθηκε το 2004 στον Πειραιά υπό άλλη επωνυμία ενώ από το 2010 λειτουργεί με την επωνυμία «ΚΡΑΤΥΛΟΣ». Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από την ΟΜ.Κ.Ε (Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος). Γεννήθηκε, εξελίχθηκε και αναδείχτηκε σταδιακά μέσα από τις δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του, στηριζόμενο στη σταδιακά εμπλουτιζόμενη εκπαιδευτική εμπειρία και στο ιδιαίτερα ευέλικτο και οργανωμένο σύστημα εκπαίδευσης.

Ποιοι είμαστε;

Η Εκπαιδευτική Ομάδα του κέντρου μας αποτελείται από τους ιδρυτές και υπεύθυνους του κέντρου, Δαγρέ Χρήστο και Ζησιμοπούλου Μαρίνα, αλλά και τους καταξιωμένους δασκάλους μας Διακουμάκο Γιώργο, Κουντουράτζογλου Γιάννη, Πανταζή Βασιλική, Γαιτανή Άννα και Ευανθία Πλαχούρα.
Όλοι τους με μητρική γλώσσα την ελληνική νοηματική, έχουν πολύχρονη πείρα στον χώρο της εκπαίδευσης και με πολλή όρεξη για δουλειά, φροντίζουν να εκπαιδεύσουν σωστά και ευχάριστα όλους τους σπουδαστές μας αλλά και να τους κάνουν να εκφραστούν και να αγαπήσουν την ΕΝΓ.
Η ομάδα του κέντρου μας (συνεργάτες και δάσκαλοι) έχουν πολύχρονη εμπειρία διδασκαλίας της ΕΝΓ και πολλή όρεξη για τη διάδοσή της, επίσης φροντίζουν πάντα για την άριστη επιμόρφωση των μαθητών.
Με κοινό όραμα την συνεχή παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών μέσω ενός εννιαίου οργανωμένου συστήματος εκπαίδευσης, ιδιαίτερα ευέλικτου έχουν κατορθώσει να εδραιώσουν τη θέση του στα κέντρα ΕΝΓ και να διασφαλίσουν τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη.

Μήνυμα του διευθυντή

Το κέντρο ΕΝΓ «ΚΡΑΤΥΛΟΣ» είναι η εκπλήρωση ενός οράματος που πρόεκυψε από την βαθιά ανάγκη για αναβάθμιση της εκπαίδευσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και κυρίως της αγάπης για αυτόν τον ευαίσθητο εκπαιδευτικό χώρο.